021-44359517

مشاوران مالیاتی

هدف من شهرام کیماسی ارائه مشاوره مالیاتی و ویزیت مالیاتی به مدیران عامل موسسات و شرکت هاست . این کار به صورت مرحله به مرحله و با برنامه ای مشخص و به صورت کاملا تخصصی انجام می پذیرد . در مرحله اول تمرکز بر ایجاد شناخت نسبت به امور مالی و مالیاتی و حسابداری برای مدیران عامل است . در مرحله دوم هدف اصلی ایجاد شناخت نسبت به موضوعات درون و برون سازمانی برای مدیران عامل و آگاه نمودن ایشان از اهمیت کنترل و نظارت بر تمام امور جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و خسارت های قانونی و نیز پیشرفت بهتر امور سازمان و مجموعه اقتصادی است . در مرحله سوم مدیر عامل برموارد مالی و مالیاتی و قوانین مختلف و انجام کنترل ها مسلط شده و به نقطه مطلوبی در فعالیت های اقتصادی شرکت و مجموعه رسیده اند.برای مشاهده و بررسی دقیق مراحل و سرفصل ها به صفحه ویزیت مالیاتی در سایت مراجعه نمایید .

گزیده دانستنی های مالیاتی