021-44359517

تجربه های حسابداری

2214  تعداد بازدید  

تجربه های حسابداری

سایت شهرام کیماسی در زمینه امور مالی و حسابداری یکی از اهداف خود را مطرح نمودن تجربه های حسابداری قرار داده است

هدف اصلی درباره سایتی که مشاهده میکنید این بوده که مواردی که در کار حسابداری به صورت عملی تجربه شده را در حد توان به دوستان و همکاران منعکس نمائیم. سعی نشده که این سایت را مشابه سایت شرکت های خدمات مالی و یا موسسات حسابرس معطوف به بیان بخش نامه و آئین نامه ها و خدماتی که قادر به ارائه آن ها هستد کنیم و صرفا کارهای عمومی این قبیل موسسات و شرکت های خدماتی را مجددا تکرار کنیم. این بخش در نظر گرفته شد تا هم موارد مورد تجربه شده ی شخصی به صورت هفته ای یک مورد برای علاقه مندان به انجام کارهای حسابداری بازگو شده و هم اینکه دوستانی تمایل به تجارب خودشان دارند اسن مهم را در سایت به اشتراک گذاشته و از این عزیزان کمک خواسته و حتما از این لطف همراهی و همکاری استقبال خواهیم داشت. باعث خوشحالی خواهد بود که دوستان علاوه بر معرفب در حد اشنایی، به صورت مختصر و مفید اعلام تجارت و نظر داشته باشند. با تشکر و احترام.

شهرام کیماسی