021-44359517

ویزیت مالیاتی

 

ویزیت مالیاتی چیست ؟

هر چقدر در مورد ایده ی ویزیت مالیاتی صحبت کنیم باز هم کم است . ویزیت مالیاتی در حقیقت سامان دهی امور درون سازمانی یک مجموعه برای ارائه گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی به بهترین شکل بوده تا حداقل پرداخت های مالیاتی اتفاق افتاده و بالاترین سود دهی برای یک مجموعه را به همراه داشته باشند. ویزیت مالیاتی ارائه دقیق و تخصصی تر از مشاوره مالیاتی است .

تمام اطلاعات مربووط به پروژه ی ویزیت مالیاتی طی یک کتاب مستقل در دست تالیف بوده و به امید خدا در سال جاری (1397) چاپ خواهد شد. اما با توجه به اهمیت موضوع یک بخش مجزا از وب سایت خودم را  برای این مهم تعریف کرده ام تا عزیزانی که مایل هستند به صورت روزانه و نزدیک این پروژه را در مجموعه های خود پیاده سازی و موارد پیش آمده در طی انجام موضوع را اعلام و راهکارهای لازم را سریعتر دریافت کنند بتوانند به خواسته خود رسیده و این پیش بینی به خاطر استقبال عمومی و تبادل نظرات با تمامی مودیان مالیاتی انجام شده است.

از تمام مدیران عاملان  عزیز تقاضا می شود موضوع ویزیت مالیاتی را از طریق ارتباط مستقیم با شخص بنده پیگیری کرده و نظرات و سوالات خود را مطرح نمایند تا به آنها پاسخ لازم داده شود .ذکر این نکته را ضروری میدانم که با عنایت به تفاوت فعالیت های اقتصادی و تجاری و تفاوت های هر گروه برای اطلاع از نوع فعالیت و شرایط شما با شماره 09121796417 (جناب آقای شهرام کیماسی) تماس حاصل فرمایید تا بتوانیم کیفیت بهتری در مشاورهای مربوطه را بدست آوریم.

اجرای ویزیت مالیاتی که هدف آن کنترل امور حسابداری و مالی و مالیاتی و اداری و پرسنلی توسط مدیر عامل طی سه مرحله انجام می شود :

مرحله اول: پیدا کردن شناخت نسبی توسط مدیرعامل برای امور حسابداری و مالی و مالیاتی و شروع به کنترل های نهائی توسط مدیرعامل در هر مجموعه

عناوینی که در مرحله اول ویزیت مالیاتی بیان می شود عبارتند از :

 1. مرور سریع بر مفاهیم حسابداری برای یک مدیرعامل
 2. اهمییت داشتن یک حسابداری به روز و پاسخگو در ادامه ی حیات اقتصادی یک فعالیت تجاری.
 3.  تفهیم نکته بسیار مهم در امر تجارت و تصمیم گیری یعنی تسلیم در مقابل داده های مالی در یک تراز حسابداری.
 4.  تعریف تراز آزمایشی و ترازنامه از منظرحسابداری و مدیرعامل(گام دهم).
 5.  کنترل اسناد حسابداری توسط یک مدیر عامل
 6. کنترل اموال و دارائی های یک شرکت توسط مدیرعامل( گام پنجم)
 7.  نیازمندی به بایگانی منظم در یک مجموعه اقتصادی( گام اول)
 8. کنترل تراز های یک مجموعه توسط مدیرعامل از نقطه نظر کنترل مدیریتی بخصوص در مقوله بدهکاران و بستانکاران( گام  یازدهم )
 9.  معرفی اولیه و مختصر در مورد وظایف ارائه گزارشات دولتی توسط واحد حسابداری و مالی یک مجموعه.

مرحله دوم: شناخت بیشتر یک مدیرعامل به موضوعات مختلف درون سازمانی و برون سازمانی و اهمییت نظارت ایشان به کلیه موارد جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و خسارت های قانونی و نیز پیشرفت بهتر امور سازمان و مجموعه اقتصادی

عناوینی که در ویزیت مالیاتی دو به مدیران عامل عزیز ارائه خواهد شد :

 1. نیازمندی یک مدیرعامل به داشتن چارت سازمانی برای کنترل کامل امور(گام سوم)
 2. شناخت کلی و نسبی از مسائل ثبتی در هر مجموعه و نظارت بر انجام صحیح و دقیق این بخش توسط مدیرعامل(گام دوم)
 3. مفهوم کلی بودجه و بودجه بندی از نظر یک مدیرعامل و صحبت های کلی در این رابطه(گام نوزدهم)
 4. لزوم تسلط یک مدیرعامل بر قراردادهای درون سازمانی و برون سازمانی(گام نهم)
 5. اصلاح نگرش مدیرعامل در مقوله پرداخت حقوق و دستمزدهای مرتبط و غیرمرتبط و یکسان سازی لیست ها(گام چهارم)
 6. کنترل یک مدیرعامل بر موضوع انبارهای مجموعه(گام هشتم)
 7. بیمه چیست و از ما چه می خواهد و چه کنیم تا برخوردی با موارد بیمه ای نداشته باشیم(گام هفتم)
 8. بحث قیمت تمام شده در تمامی فعالیت های اقتصادی و ارتباط این بخش با مالیات(گام ششم)
 9. کنترل و نظارت برتعدیلات واصلاحات انجام شده توسط مدیرمالی برای تنظیم اظهارنامه(گام هفدهم)
 10. توضیح مختصر درموردمالیات بر ارزش افزوده.

 مرحله سوم: ورود کامل مدیرعامل مجموعه به مهمترین موارد مالی و مالیاتی و قوانین مختلف و تسلط کنترلی بر انجام امور و رسیدن به نقطه نظر مطلوب مدیریتی در یک فعالیت اقتصادی و یک شرکت و مجموع

عناوین که در ویزیت مالیاتی سه در اختیار مدیران عامل عزیز قرار می گیرد :

 1. معرفی کامل و بررسی دقیق مالیات بر ارزش افزوده و وظایف مودی در قبال این موضوع(گام دوازدهم)
 2. گزارش خرید وفروش فصلی و ارتباط آن با مالیات تشخیصی و قطعی(گام سیزدهم)
 3. اهمییت دریافت دفاترقانونی و موضوع نگارش آن و تسامح واهمال حسابداران و موشکافی ممیزان مالیاتی در این مورد(گام پانزدهم)
 4. فلسفه اظهارنامه مالیاتی را بیشتر بشناسیم و صحبت هایی در این مورد با مدیران عامل(گام چهاردهم)
 5. برگ تشخیص مالیاتی و مراحل آن(گام شانزدهم)
 6. حسابرسی در مجموعه ها و اهمییت درون سازمانی وبرون سازمانی برای سهامداران(گام هجدهم)
 7. نسبت های مالی یعنی چه و تعریف و شناخت قابل فهم از آن و نظارت بر داشتن اطلاعات واقعی در این نسبت ها(گام بیستم)
 8. معرفی 30 قانون مهم مالیاتی برای هر مدیرعامل
 9. معرفی 20قانون مهم تجارت برای هر مدیرعامل
 10. .معرفی 10 قانون مهم بیمه برای هر مدیرعامل
 11. جمع  بندی کلیه موارد مطرح شده در دوره های ویزیت مالیاتی 1و2و3 و صحبت هایی صریح با مدیران عامل.

برای دریافت اطلاعات دقیق و هماهنگی زمان ویزیت از طریق شماره تماس 09121796417 با شهرام کیماسی در ارتباط باشید .