021-44359517

مشاور مالیاتی

مشاور مالیاتی

مشاوره مالیاتی یا tax advisor یکی از شاخه های مشاوره می باشد که وجود آن برای هر شرکت و تجارتی ضروری است . باتوجه به پیچیدگی ها فراوان منابع مالیاتی و تبصره و قوانینی که در این زمینه وجود دارد و همچنین تغییراتی که در الحاقیات و تبصره ها صورت می پذیرد وجود فردی که تسلط و تبحر کافی بر قوانین و تبصره ها و الحاقیات داشته باشد امری ضروری است و مهم ترین نکته در این رابطه تجربه مشاور مالیاتی در روند پرونده های مالیاتی و دستیابی به هدف به حداقل رساندن مالیات است . جناب آقای شهرام کیماسی یکی از مشاوران متخصص و آگاه در این زمینه است که برای رفع مشکلات مالیاتی خود و دریافت مشاوره می توانید از طریق شماره های درج شده در وب سایت با ایشان در تماس باشید .